Kovania Maco Multi Matic KS


Kovania, ktoré používa spoločnosť DRUTEX sú ideálnym riešením v oblasti bezpečnosti a funkčnosti. Okrem toho existuje možnosť:
• použitia skrytých pántov
• použitia kovaní spĺňajúcich požiadavky normy proti vlámaniu v triede RC1
• použitia kovaní spĺňajúcich požiadavky normy proti vlámaniu v triede RC2


JAZÝČKOVÉ SPÍNAČE

KOVANIE TWIN FIT

MECHANIZMUS STUPŇOVÉHO SKLOPENIA

SKRYTÉ PÁNTY

TRECIA BRZDA

ZATVÁRAČ